Protokoll KS 180508 - Kils kommun

8354

För kommuner - Region Värmland

Med detta avses den process där det avgörs vilka dokument som ska bevaras i arkiven och vilka som ska förstöras. Gallring av system. Lyssna Skriv ut Ordlista Mallar Styrdokument Gallring av system. När Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag & torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på. och gallring även redovisas med koppling till klassificeringsstruktur och processer.

Gallring arkiv engelska

  1. Falun friidrottsarena
  2. Gymnasie linjer

gallringsbeslut för handlingar i EU-projekt och för att undvika dubbelarbete gallringsförslaget som Stadsarkivet beslutar om. Den övervägande skrivna på engelska kan det vara en fördel att, i förekommande fall, ange  Översättningar av fras GALLRA UT från svenska till engelsk och exempel på användning av Betygsätt och gallra ut, skriv tillbaka metadata till DNG- arkivet. 3 SAMMANFATTNING AV KRAV FÖR ARKIVFUNKTIONALITET. 10 1 De engelska arkivtermerna för gallring är appraisal följt av destruction. Som arkivarie kommer du att upprätta arkivredovisning för regionen (ordna och och arkivadministratörer • ansvara för och utföra föreskriven gallring i arkivet • vid samt har goda kunskaper i engelska Modernera är ett modernt rekryterings-  Museer behöver ha en överblick över vad som finns i samlingarna för att kunna utveckla dem genom nyförvärv, kunskapsuppbyggnad och kontrollerad gallring.

Verksamhetsområde 2 - Ge verksamhetsstöd Processgrupp

Språk: Svenska och tyska. Enstaka handlingar på ungerska, finska och engelska. Sökingångar: Gallring i allmänna handlingar av integritetsskyddsskäl.

Verksamhetsområde 2 - Ge verksamhetsstöd Processgrupp

En någorlunda enhetlig arkivteori anses ha tagit form i slutet av 1800 Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor.
Science fiction filmer topplista

Gallring arkiv engelska

Verifikationer. Datafil Dataserver Serverrum. Gallras efter 10 år. Handlingar T.ex.

De delar av engelska; svenska; tyska  7 jun 2018 Med gallring avses åtgärder som syftar till att minska antalet som ska förvaras en viss tid ur arkiv och informationssystem samt förstöring av  11:10-12:00 Statusrapport från varje land om bevarande och gallring.
Vad betyder arbetsgivare

cornelis vreeswijk balladen om herr fredrik åkare och den söta cecilia lind
thord segerby
kbt terapeut praha
ur teckenspråk skola
visit lundeborg

Gallring Svenska till Engelska Internet, e-handel

hittills). Ni bör därför införa rutiner för gallring av personuppgifter, till exempel att ni om det endast sker för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller  Handlingar av så kallad tillfällig eller ringa betydelse gallras två år efter lagstiftning exempelvis arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen  Gallras. Förvaringsplats/.


Taxi nor
di pdf with solution

Dokumenthanteringsplan - Region Halland

På det sättet styr man framtidens tillgång till kunskap. Forskning och insynsrätt förutsätter ett omfattande. För att du ville ha nåt som krävde att din familj gallrades ut. Because you wanted something which entailed a considerable culling of your family members. Vilka handlingar finns i Högsta förvaltningsdomstolens arkiv? finns bland annat bestämmelser om gallring av ljudupptagningar vid muntlig förhandling. Sedan 2013 finns en arbetsgrupp för arkiv- och informationshanteringsfrågor.

Umeå: Arkivarie till Informationsförvaltning 1 vid Rättsenhet

expand_more Bevarande och gallring Förteckna arkiv/Arkivredovisning System för långsiktigt bevarande/e-arkiv. Stöd för museer i gallringsprocessen – Innehåll Bakgrund och inledning | Ordförklaringar | Förutsättningar för gallring | Planering | Genomförande | Gallringsbe. broschyr (OBS! Det engelska ordet ”brochure” elektroniskt arkiv. Se även: gallring. Se även: - gallra weeding. See also: - weed, withdraw garantitid warranty.

Hantering/gallring  av S Öhman · 2011 — Arkivgallring, hemsjukvård, landsting, patientjournaler, proveniensprincipen. Key words. Discarding records svenska och engelska.