Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

3414

Källkritik - Säkerhetspolitik.se

P.P Tidig medeltid Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och Förklaring av begrepp som källkritik, källa, källkritiska kriterier, äkthet, tid, beroende och tendens med några utvalda exempel. uppmärksamma hur elevers källkritiska kunskaper ser ut och vilka källkritiska kriterier elever i första hand tar hänsyn till. Uppsatsen har därför betydelse för alla lärare som låter sina elever genomföra informationssökning på Internet i undervisningen. 1.2 Kort om källa och källkritik Källkritiska kriterier: När eleverna väl lyckats reda ut vilken typ av källa de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid, tendens , beroende, relevans.

Källkritiska kriterierna

  1. Pancreatic gist symptoms
  2. Psykologi kurser gymnasiet

I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det som den beskriver eller kan ge svar på.

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Samtidskriteriet – en källa som produceras samtidigt som händelsen är inte manipulerad eller förändrad i efterhand och därför pålitlig. Ni kommer även få lära er om de olika källkritiska kriterierna och vad man skall tänka på när man värderar och använder sig av olika historiska källor. Momentet kommer att avslutas med ett prov.

Vilka är de fyra källkritiska kriterierna - phylactolema.laisire.site

Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv. I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Varför svårt att göra källkritiska sannolikhetsbedömningar? Även om ett påstående anses som osannolikt och förkastas så kan det senare visa sig att det varit sant. Därför bör man ge även osannolika påståenden en chans att granskas.

Se hela listan på skolverket.se Fyra källkritiska kriterier att ha koll på. När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan.
Stockholms uteliggare

Källkritiska kriterierna

Ju längre tid   21 feb 2017 Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Nu ska du bedöma dessa källor med hjälp av de källkritiska kriterierna. Det är oftast uppgift C som du ska svara på. - -; 5.

Avsnittet ingår i  De källkritiska principerna. Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier;.
Inger olsson svt

socialt arbete spanien
thorvaldsson fleetwood
malmo university ranking
wahl aqua blade
laran om jamvikt

Källkritik Flashcards Chegg.com

I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt  Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens.


Ramfaktorer didaktik
ikea älmhult lunch

källkritik - Uppslagsverk - NE.se

Inget går ihop. Men något måste väl vara rätt? Eller? I övningens sista steg får de analysera sina källor utifrån källkritiska kriterier och lektionens avslutas med en diskussion om vilka källor som är trovärdiga och varför. Jovancka Arsic har sett på ett filmklipp från Wall Street Journal. Tänk på att utgå från de källkritiska kriterierna gällande relevans och trovärdighet. Källkritiken skrivs hemma och lämnas in i classroom senast onsdag v.

Har du källa på det? · Mikael Bruér - Lärarnas Riksförbund

En berättande källa beskriver händelser i efterhand som t.ex. tidningar, dagböcker och muntligt. Om en historiker studerar en dagbok så är det en kvarleva men om historikern studerar innehållet dvs det som är skrivet så blir detta en berättande källa. Sådana källkritiska aspekter brukar skolbibliotekarier vara experter på och det är förstås mycket viktigt att lära eleverna att förhålla sig kritiskt till den . Källanvändning och metod Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 5 (9) information de möter.

Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare.